Behoud van talent: Duurzame groei en ontwikkeling in de publieke sector.

Public Move is een detacheringsorganisatie met een focus op de publieke sector, meer specifiek op het gebied van publiekszaken en het fysieke domein. Samen met onze collega’s willen wij onze expertise delen en kennis en inspiratie uitwisselen met andere professionals.

Met welke thema's houdt Public Move zich op dit moment veel mee bezig?

De collega’s van Public Move zijn actief op verschillende thema’s, zowel op het fysieke domein als publiekszaken. Van Vergunningverleners tot Handhavingsjuristen. Van Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening tot aan Adviseurs op het gebied van Openbare Orde & Veiligheid. Ook hebben wij Medewerkers en Specialisten Burgerzaken aan boord. Het zijn stuk voor stuk ambitieuze en bevlogen professionals, mensen die zich in hoog tempo willen ontwikkelen. Bij ons kom je dan ook niet aan boord voor de functie die je vandaag uitoefent, maar juist voor dat wat je over een aantal jaren wilt doen. Samen helpen we onze collega’s op de weg daar naartoe. We steken dan ook veel tijd en energie in de ontwikkeling van mensen.

Wat zijn volgens Public Move de grootste uitdagingen in het fysieke domein en publiekszaken?

Het antwoord hierop past in een bredere context dan alleen binnen deze twee domeinen: Hoe zorg je ervoor dat je de gemeentelijke dienstverlening de komende jaren op orde weet te houden?

De krapte op de arbeidsmarkt is, hoewel er de laatste maanden iets meer lucht komt, nog steeds enorm. De komende jaren zal dit naar onze mening niet radicaal anders worden.

Voor veel gemeenten is het lastig om vacatures vervuld te krijgen, in het bijzonder ook als het gaat om vacatures binnen het fysieke domein en publiekszaken. Tegelijkertijd komt er steeds meer werk op gemeenten af. Doordat de gemiddelde leeftijd bij gemeenten bovendien hoger ligt dan in andere beroepsgroepen, zullen gemeenten de komende jaren ook harder geraakt worden door de uitstroom van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In de meest recente gemeentelijke Personeelsmonitor van het A&O Fonds lezen we voorts terug dat 62% van de 55-plussers de verwachting heeft eerder te stoppen met werken dan op de pensioenleeftijd. Het gevolg is dus, zeker ook voor de twee domeinen, dat er de komende jaren steeds meer werk met steeds minder mensen gedaan moet worden. Daarnaast ligt er door de uitstroom van ervaren collega’s, een flink risico van een aanstaande kennisdrain op de loer.

Kortom, het is alle hens aan dek om te zorgen dat we gemeenten helpen om dit op te vangen. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren al actief beleid ontwikkeld om talent binnen te halen. De uitdaging zit hem echter in het vasthouden van dat talent. Geef collega’s de ruimte om zich doorlopend te ontwikkelen, leid ze op en laat zien welke carrièrekansen er zijn binnen de organisatie. Er is immers perspectief genoeg! Doe het vooral NU en waar nodig samen met externe partners. Zo voorkom je dat je achter de feiten aan gaat lopen.

Welke ontwikkelingen moeten we zeker in de gaten houden?

Met Public Move gaan we de komende jaren groeien en bijdragen aan de uitdagingen die we hierboven geschetst hebben. Daarbij denken we graag met gemeenten mee over een goede mix tussen detacheringsoplossingen en -constructies die uiteindelijk bijdragen aan de uitbreiding van de vaste bezetting. Ontwikkelen en opleiden staat daarbij voor ons centraal. Professionals uitdagen en laten ervaren in wat voor een mooi en dynamisch vakgebied ze dagelijks werkzaam zijn.

Public Move

We move your career