Meet the team: Roy van der Steen

Meet the team: Roy van der Steen

Roy van der Steen is sinds oktober 2022 werkzaam bij Public Move. Wij vroegen Roy naar zijn passie voor het vak, zijn ervaring bij Public Move tot nu toe en blikken vooruit op de toekomst.

Roy van der Steen bij Public Move

Passie voor het vak

Nadat Roy zijn master Nederlands recht met specialisatie in Staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft afgerond, is hij sinds de zomer van 2019 begonnen als jurist omgevingsrecht.   

Roy deelt dat hij tijdens zijn studie de verhouding tussen overheid en burger interessanter vond dan burgers onderling. Hij vertelt juist het directe contact met burgers belangrijk te vinden.  

“Ik vind het fijn om met burgers in gesprek te gaan. Daarbij blijf ik de menselijke maat hanteren en dat bestaat voor een groot deel uit het voeren van goede gesprekken, waarbij je rekening houdt met hoe mensen zich bij een bepaalde ontwikkeling voelen. Ik wil me kunnen verplaatsen in de burger en dat vervolgens meenemen in de belangenoverweging: het algemeen belang dat de overheid dient en de belangen van burgers en bedrijven.” 

De overstap naar Public Move

Roy geeft aan met regelmaat benaderd te worden door detacheringsbureaus op LinkedIn. Hij werkte als jurist omgevingsrecht bij een gemeente en stond open voor iets nieuws. 

“Ik had een aantal gesprekken gehad met andere detacheringsbureaus die me hadden benaderd toen Simon van Public Move om de hoek kwam kijken. Een kleinschalig detacheringsbureau, compact, korte lijnen, dat is echt iets voor mij!” 

Roy stond open voor een kennismakingsgesprek en gaf aan daar direct een hele goede klik met Simon te hebben.  

“Hij gaf aan dat hij ons – de medewerker – het belangrijkste vindt. Doorlopende groei van het bedrijf is niet het primaire doel, goed zorgen voor de medewerker is dat wel. Het gesprek voelde zo goed en van het een kwam het ander en ben ik aan boord gekomen bij Public Move.” 

Hij geeft aan dat het geschetste beeld overeenkomt met de praktijk.  

“Anders zat ik er nu niet meer. Het bedrijf is natuurlijk wat groter geworden en gegroeid, daarom heb je niet meer elke week contact maar dat hoeft wat mij betreft ook niet. Als ik met iets zit, dan kan ik direct bij Simon terecht. Ik heb totaal geen spijt en het nog steeds erg goed naar mijn zin.”  

De combinatie van twee opdrachten

Roy werkt momenteel als jurist omgevingsrecht bij zowel gemeente Peel en Maas als gemeente Roermond. Voorheen werkte hij 24 uur bij gemeente Roermond en 16 uur bij gemeente Peel en Maas, sinds eind maart 2023 werkt hij voornamelijk bij Peel en Maas en projectmatig voor gemeente Roermond.  

“Jurist omgevingsrecht is heel breed, je kan het concretiseren door te gaan voor handhaving of ruimtelijke ordening. Ik wil dit het liefst combineren en allebei doen. Bij handhaving heb je te maken met het naleven van de regels en het algemeen belang dat daarmee is gediend en de menselijke maat; wat is de aard en ernst van een overtreding en wat is de impact hiervan op de omgeving? Anderzijds ben ik als jurist ruimtelijke ordening bezig met de uitbereiding van een woonwagenlocatie, dan heb je hele andere aspecten waar je mee bezig bent. Een zorgvuldige en deugdelijke belangenafweging staat in het omgevingsrecht centraal. De combinatie tussen handhaving en ruimtelijke ordening vind ik erg leuk. Zo blijft het divers en uitdagend.” 

Blik naar de toekomst

Roy vertelt bij Public Move te zijn begonnen om juist bij meerdere verschillende gemeentes te gaan werken. Hij staat er voor open om in de toekomst voor andere gemeentes aan de slag te gaan, maar benadrukt dat hij het nog erg naar zijn zin heeft. Laatst heeft hij via Public Move een verdiepende cursus Omgevingswet gedaan en hij geeft aan te willen blijven leren.  

“Zolang ik mezelf kan blijven uitdagen en plezier heb in mijn werk, vind ik het prima. Ik vind gemeentes over het algemeen fijn om te werken, de sfeer is wat informeler, het is wat laagdrempeliger. Er is een goede balans tussen serieus en werk gerelateerd overleg en er is ruimte voor een grapje en een persoonlijke noot.” 

Hij benadrukt nogmaals het naar zijn zin te hebben bij Public Move.  

“Om de zoveel tijd spreken we af met de collega’s om een borreltje te gaan doen. Dat vind ik zelf heel leuk, het is fijn om naast collega’s bij de gemeente nog een groep collega’s te hebben.” 

Gerelateerde artikelen